Izvješća

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Izviješće o radu i izvršenje programa rada i financijskog plana za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.

 Izvješće o izvršenju programa rada i financijsko izvješće TZO Omišalj za 2021

Izvješće o izvršenju programa rada i financijsko izvješće TZO Omišalj za 2020

_____________________

IZVJEŠĆE REVIZORA 

Izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za 2022

Izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za 2021

Izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za 2020

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2019 

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2018

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2017 

 _____________________

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021 

 _____________________

Izvješće o činjeničnim nalazima za Skupštinu TZO

vrh stranice