Godišnji program rada i financijski plan

Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog planakoje donosi Skupština. Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.  Programom rada Zajednica utvrđuje zadaće i poslove koji se predviđaju u toku jedne poslovne godine.  Financijskim planom Zajednica utvrđuje sredstva potrebna za izvršenje zadataka iz programa rada Zajednice, troškove za rad tijela Zajednice i Turističkog ureda, te drugih tekućih troškova. U financijskom planu utvrđuju se rashodi po namjenama.

Program rada i financijski plan Turističke zajednice donosi Skupština Zajednice do kraja tekuće godine za narednu godinu, a na prijedlog Turističkog vijeća. 

Program rada i financijski plan za 2023. 

Programa rada i financijski plan za 2022.

Izvršenje financijskog plana za 2021. 

Program rada i financijski plan za 2021.

 Izvršenje financijskog plana za 2020.

vrh stranice