Tijela zajednice

PREDSJEDNICA  TZO OMIŠALJ

Dužnost predsjednice Turističke zajednice općine Omišalj temeljem odredbi Zakona i Statuta, obnaša općinska načelnica. Predsjednica predstavlja zajednicu, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća, s direktoricom Turističkog ureda priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine, pokreće i potiče suradnju Zajednice sa drugim zajednicama i organizacijama od zajedničkog interesa, obavlja i druge poslove utvrđene aktima Zajednice.

Predsjednica TZO Omišlja -   mr. sc. Mirela Ahmetović

 

DIREKTORICA TZO OMIŠALJ

Direktorica Turističke zajednice općine Omišalj zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjednici Zajednice.

Direktorica TZO Omišlja -  Andrea Orlić Čutul

 

SKUPŠTINA TZO OMIŠALJ  

Najviše tijelo Turističke zajednice općine Omišalj je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova Zajednice.   Broj predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana Zajednice u prihodu Zajednice, koji prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe koji je taj člana uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu, s time da jedan član može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.   Članovi Skupštine donose akte, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnijim pitanja vezanim uz rad zajednice.  

R.br.

Ime i prezime

Naziv poslovnog subjekta

1.    

Mirela Ahmetović

Općina Omišalj

2.    

Evica Budimirović

Aminess Hotels & Campsite  

3.    

Anamarija Maletić

Aminess Hotels & Campsite

4.    

Mauro Justić

Aminess Hotels & Campsite

5.    

Stjepan Špoljarić

Aminess Hotels & Campsite

6.    

Domagoj Trivić

Aminess Hotels & Campsite

7.    

Luka Majcen

Hadria d.o.o.

8.    

Ana Buovac

Hadria d.o.o.

9.    

Lana Sparožić

Hadria d.o.o.

10.

Dean Milohnić

Hoteli Omišalj u stečaju

11.

Damir Dorčić

Hoteli Omišalj u stečaju

12.

Josipa Martinek

Hoteli Omišalj u stečaju

13.

Vedrana Čubranić

Zračna luka Rijeka

14.

Iva Miškulin

Zračna luka Rijeka

15.

Nikola Peretić

Vila Eva Omišalj

16.

Tonči Škarpa

Iznajmljivač Njivice

17.

Branko Matić

Iznajmljivač Njivice

18.

Martina Bačić

Iznajmljivač Omišalj

19.

Nikša Alač

Pongra-Gorica d.o.o.

20.

Ana Znidaršić Rukavina

Sunce- obrt za ugostiteljstvo

21.

Pamela Car

Jadran dd za hotel I  turizam

22.

Dean Okretič

Jantar ugostiteljstvo j.d.o.o.

23.

Suzana Mihaljhević

Sportmar d.o.o.

 

TURISTIČKO VIJEĆE TZO OMIŠALJ  

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Omišalj je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova. Članove Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu destinacije, te vodeći računa o stručnosti i/ili iskustvu u turizmu. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Turističke zajednice.   Kao izvršno tijelo Turističko vijeće provodi odluke i zaključke Skupštine, upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora Turističkog ureda, predlaže stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština, razmatra pitanja koja proizlaze iz zadataka zajednice, brine o izvršenju programa zajednice te donosi opće akte koji nisu u nadležnosti Skupštine.  

R.br.

Ime i prezime

Naziv poslovnog subjekta

1.

Mirela Ahmetović

Općina Omišalj

2.

Mladen Knežević

Aminess Hotels & Campsite

3.

Mauro Justić

Aminess Hotels & Campsite

4.

Dean Milohnić

Hoteli Omišalj u stečaju

5.

Luka Majcen

Hadria d.o.o.

6.

Ljubica Lončar

turistička agencija EL-Pi tours

7.

Dražen Lesica

restoran Rivica, Lesi d.o.o.

8.

Boris Pržulj

privatni iznajmljivač iz Omišlja

9.

Tomislav Palalić

zračna luka Rijeka

vrh stranice