Luke

Luka Omišalj 

Luka Omišalj je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje sastoji se iz dva dijela: luke Omišalj i operativne obale "Hotel Jadran".
Luka Omišalj ima osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada, te izdvojeni bazen ispred hotela „Jadran“ ukupne površine 4.510 m2 od čega 525 m2 kopnenog područja i 3.985 m2 morskog područja.

Naselje Omišalj pruža ostale usluge standarda.

Lokacija:
Sjeverni Jadran, otok Krk, Naselje Omišalj.
Geo - lokacija = 45°12,6'N, 014°33,0'E.

Kontakt lučki redar:
mob.: 091/6136 308

 

 Luka Njivice

Luka Njivice je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.
Luka Njivice obuhvaća površinu od 27.690 m², od čega 3.712 m² kopnenog područja i 23.978 m² morskog područja. Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 146 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 122 brodica do duljine 12 metara, te nautičkog dijela luke za privez 17 jahti i brodica.
Luka Njivice ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, te 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada.

Naselje Njivice pruža ostale standardne usluge.

Lokacija:
Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Njivice
Geo - pozicija = 45°09,9'N, 14°32,4'E.

Kontakt lučki redar:
mob.: 091/603 62 55
e-mail: njivice@zluk.hr

vrh stranice