Privatni iznajmljivači

Na web stranici croatia.hr pronalazite dostupan privatni smještaj na području Omišlja i Njivica.

Smještaj je moguće sortirati po tipu i zvjezdicama.

Klikom na određeni smještaj prikazan na listi, otvaraju se detaljni podaci o objektu, broj dostupnih ležajeva, te kontakt podaci: web-stranica, e-mail, telefon.


Gosti direktno kontaktiraju iznajmljivača telefonskim pozivom ili e-mailom.

vrh stranice