ArTVision+

Kulturna platforma za  provodadžbine za organizatore događaja, umjetnike i publiku. 

 

Projekt ArTVision+ nastavak je projekta ArTVision koji je Primorsko-goranska županija kao jedan od partnera provodila od 2012. do 2015. godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020.

Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, dok su partneri Turistička zajednica Kvarnera, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Zaklada Pino Pascali iz Barija, Turistička zajednica regije Puglia, Sveučilište u Veneciji „Ca’ Foscari“ i Regija Veneto.

Glavna ideja projekta temelji se na novom konceptu promocije zajedničkog turističkog proizvoda. Činit će se to kroz predstavljanje njihova kulturnog nasljeđa turistima te kroz poticanje kvalitetne suradnje između umjetnika i organizatora turističke ponude. Osim promidžbene kampanje, promocija će uključivati motiviranje većeg broj umjetnika čiji rad do sada nije prepoznat.

Svrha projekta je koristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnog kotača održivog turističkog razvoja. Ovim projektom utjecat će se na razvoj turizma kroz povećanje vidljivosti destinacija koristeći prizmu kulture, povećat će se vidljivost trenutno manje zastupljenih destinacija kroz afirmativan rad umjetnika te uspostaviti funkcionalan i jednostavan komunikacijski kanal između umjetnika i organizatora turističkih atrakcija u obliku IT platforme.

 

 

vrh stranice