Informacije za vlasnike stanova i kuća za odmor

 Ukoliko nemate podatke za sustav E visitor:

Svoje osobne podatke, OIB  i vlasnički list možete, iznimno, skenirane u pdf formatu ili fotografirane, poslati na e - mail adresu info@visit-omisalj-njivice.hr.

Pri slanju e - maila, molimo da u e - mailu napišete i osobnu izjavu u kojoj dopuštate Turističkoj zajednici Općine Omišalj otvaranje vašeg E visitor računa i korištenje vaših osobnih podataka za tu svrhu s elektroničkim potpisom odnosno vašim imenom i prezimenom.

Turistički ured TZO Omišalj na adresi, Placa 9 (Njicice), radi od 8 do 20 sati, dostupni smo na telefonu 051/ 846 - 243

 

Plaćanje turističke pristojbe 

 Vlasnik kuće ili stana za odmor, kao i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu mora prijaviti svoj boravak u razdoblju glavne turističke sezone, od 15. lipnja do 15. rujna, u roku od 24 sata po dolasku, te zadnjeg dana boravka odjaviti svoj boravak.

Za strane državljane ostaje obveza prijave tijekom cijele godine (osim članica država ugovornika ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ) u skladu sa odredbama Zakona o kretanju i boravku stranaca.

Od 01.01.2016.g. prijave i odjave vlasnika kuća i stanova  za odmor te svih osoba koje borave u njima, su moguće isključivo putem sustava eVisitor.

Vlasnici kuća i stanova za odmor sebe i sve osobe koje borave u njihovim objektima moraju prijaviti sami direktno u sustav putem interneta.

Prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019 ) turističku pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu. Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koji se koriste sezonski ili povremeno. Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu turističku pristojbu plaća kada u kući ili stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju glavne sezone (15. lipnja do 15. rujna).

 

HR9210010051730104743
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača - broj koji dodijeljuje eVisitorPaušalna turistička pristojba plaća se u iznosima, kako slijedi:

MJESTO

ZA DVA ČLANA

(PO OSOBI)

ZA SVAKOG SLJEDEĆEG ČLANA

(PO OSOBI)

DJECA 12-18 GODINA STAROSTI

NJIVICE

13,27

6,64 €

 3,32 €

OMIŠALJ

 13,27

6,64 €

 3,32 €(1) Iznimno od članka 4. ovoga Zakona, turističku pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do 12 godina

2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada

4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i

7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.


vrh stranice