Odluka o dodjeli potpora 2023.

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Omišalj sa 16. redovne sjednice održane 20.03.2023. godine o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj u 2023. godini, te zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj u 2023. godini od 07. srpnja 2023. godine (Klasa:402-01/22-01/03, Ubr.: 3/23-1), Turističko vijeće TZO Omišalj je na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 02.08.2023. godine donijelo sljedeću

O D L U K U

O DODJELI POTPORA ZA PROGRAME, DOGAĐANJA I MANIFESTACIJE U TURIZMU NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2023. GODINI

I.

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva potpora TZO Omišalj predviđena Godišnjim programom rada i financijskim planom Turističke zajednice Općine Omišalj za 2023. godinu s pozicije 2.5, a kako slijedi:

 

POTPORE ZA PROGRAME, DOGAĐANJA I MANIFESTACIJE U TURIZMU NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2023. GODINI

Redni broj

Prijavitelj

Naziv programa

Vremenski okvir provedbe

Broj bodova

Odobreno

1.

Malonogometni klub Njivice

Penali na Paladi

kolovoz

72

1.500,00 €

2.

KSRM Big OM

18. međunarodno natjecanje Big Om 2023.

23.08.-26.08.2023.

104

2.000,00 €

3.

Tenis Klub Njivice

Turniri: Stomorina, Mala gospoja, Međunarodni tenis susret TK Njivice

Kolovoz, rujan

74

1.500,00 €

4.

ŠRD Zubatac

Noć zubatca

kolovoz

71

1.500,00 €

5.

KUD Ive Jurjević

40. godina KUD-a

rujan

71

1.500,00 €

 

UKUPNO

 

 

 

8.000,00 €

 

II.

Ova Odluka će se objaviti na internetskim stranicama TZO Omišalj 01.08.2023.

 

III.

S prijaviteljima iz toč. I. ove odluke, TZO Omišalj će sklopiti ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije programa, događanja, manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju programa, događanja i manifestacije i dodjelu potpore.

 

Klasa: 402-01/22-01/03

UR broj: 3/23-12

Njivice, 02.08.2023.

 

Predsjednica Turističkog vijeća
Turističke zajednice Općine Omišalj

mr. sc. Mirela Ahmetović

 

____________________

 

zahtjev-za-isplatom-sredstava-obrazac-2023-tzo-omisalj.pdf

izvjesce-o-realizaciji-dogadjanja-obrazac-tzo-omisalj-2023.pdf

  

vrh stranice