Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj u 2022. godini

Sukladno odredbama članka 18. i članka 32. stavak 1.4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20) i odredbi članka 26. Statuta Turističke zajednice Općine Omišalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/20) te odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Omišalj, dana 22.03.2022. godine objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Općine Omišalj (dalje u tekstu: TZO Omišalj) za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj od međunarodnog ili nacionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 

 · unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude Općine Omišalj

 · promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža Općine Omišalj kao turističke destinacije,

 · razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,

 · povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,

 · povećanju broja noćenja,

 · razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine,

 · razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju programa, događanja i manifestacija, i to:

 

· kulturna i zabavna događanja na području Općine Omišalj

 · sportska događanja na području Općine Omišalj

 · eno-gastronomska događanja na području Općine Omišalj

 · povijesna događanja na području Općine Omišalj

 · tradicijska/etno događanja na području Općine Omišalj

  · ostala događanja na području Općine Omišalj

 

Sve informacije, kriteriji, potrebna dokumentacija te način i rok podnošenja dostupni su u prilozima u nastavku.

 

Javni poziv za sufinanciranje TZO Omišalj

Obrasci uz javni poziv TZO Omišalj

vrh stranice