Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj u 2024. godini

26.03.2024.

Sukladno odredbama članka 18. i članka 32. stavak 1.4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20) i odredbi članka 26. Statuta Turističke zajednice Općine Omišalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/20) te odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području općine Omišalj, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Omišalj, dana 26.03.2023. godine objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području općine Omišalj u 2024. godini

vrh stranice