Informacija o organizaciji prometa na području općine Omišalj

Molimo sve prijevoznike i organizatore jednodnevnih izleta u 2020. godinu da se upoznaju s načinom organizacije prometovanja i parkiranja autobusa u općini Omišalj. 

Poštovani prijevoznici i organizatori jednodnevnih izleta u 2020.g. , ovim putem željeli bismo vas upoznati sa načinom organizacije prometovanja i parkiranja autobusa, koji dolaze na jednodnevne izlete u našu općinu. Postojećim prometnim rješenjem, dozvoljen je ulazak u naselja samo autobusima koji posjeduju dozvole za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim, među županijskim i međunarodnim linijama.

Turističkim autobusima koji dolaze na jednodnevne izlete biti će omogućen  iskrcaj i ukrcaj putnika na autobusnim stanicama u Ulici Kralja Tomislava u Njivicama (autobusne stanice Njivice i Kijac) i ulici Baječ u Omišlju. Nakon iskrcaja putnika, autobusi će biti preusmjereni na parkiralište kod Adria Polymersa (parkiralište bivše Dina Petrokemije) u Omišlju, Poje 1. Turistički autobusi koji dolaze na jednodnevne izlete ne smiju parkirati na parkiralištu Krčine u Njivicama, što je bila dosadašnja praksa.

Zaustavljanje na autobusnim stanicama biti će dozvoljeno isključivo prijevoznicima koji su svoj dolazak prethodno najavili i dobili dozvolu Turističke zajednice Općine Omišalj. Zbog ograničenog kapaciteta za prihvat autobusa dozvolu je potrebno zatražiti najmanje jedan dan prije dolaska.

Na parkiralištu je predviđeno parkiranje autobusa na posebno označenim mjestima. Cijena parkiranja autobusa je 100,00 kn po satu ili 300,00 kuna po danu. Ukoliko imate kakvih upita oko plaćanja parkinga, molimo Vas da se obratite tvrtci Adria Polymers d.o.o na telefon: 051 283 163 ili e-mail: info@adria-polymers.hr.

U slučaju nepoštivanja ove odluke, kao i zaticanje autobusa na mjestima koja nisu namijenjena ovoj vrsti vozila, prometni redari i policija postupati će u skladu sa propisima.

Svrha ovog dopisa je bolja regulacija i kontrola prometa te rasterećenje centra mjesta od prevelikog broja autobusa i vozila parkiranih na nepropisnim mjestima, a s ciljem da bi se turisti i izletnici osjećali što ugodnije u našoj općini.

Obrazac prijave dolaska potrebno je zatražiti te ispunjeni poslati na e-mail adresu Turističke zajednice Općine Omišalj : info@visit-omisalj-njivice.hr.

Turistička zajednica Općine Omišalj

vrh stranice