eVisitor - upute za brisanje kolačića

U sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam, objavljena je nova i nadograđena verzija
sustava eVisitor, koji je namijenjen za evidenciju turističkog prometa te za obračun i
kontrolu naplate turističke pristojbe.

 

Ukoliko pri prvom pristupanju sustavu eVisitor ne možete pristupiti sustavu ili imate
problema poput bijelog ekrana ili problema vezanih uz navigaciju i nefunkcioniranje
iste molimo Vas da po niže dostavljenim uputama obrišete kolačiće web preglednika
kojega koristite (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari itd.)

 

DETALJNE UPUTE:

evisitor-upute-za-brisanje-kolacica.pdf

vrh stranice