Standardizirana ploča

 Iznajmljivač je obvezan vidno istaknuti, na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda. Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, naručuje se izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva za turizam, te iznajmljivač snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno dostaviti: 

-          Kopiju uplatnice

-          Kopiju rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

-          Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču

            

Ploče se mogu naručiti kod:

1.      Kordun-marketing d.o.o., Matka Laginje 10, 47 000 Karlovac,

tel: 047 645 561, e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

2.      Jaguar d.o.o., Hrvojeva 6, 21 000 Split

tel: 021 343 888, e-mail: jaguar@post.htnet.hr

3.      Binar d.o.o., Livanjska 12, 21 000 Split

tel: 021 344 442, e-mail: binar@st.htnet.hr

4.      Robi, Put Nina 129 A, 23 000 Zadar

tel: 023 220 655, e-mail: reklame.mikic@gmail.com

5.      Greis d.o.o., Most Raša b.b., Raša,  52 223 Labin

 tel. +385 52 875 022, mob. +385 98 698 537

6.      Negras d.o.o., Mihe Županića 6, 52 440 Poreč

tel. +385 52 431 046, mob. +385 91 523 03 80

7.     Tramax d.o.o., Mažuranićevo šetalište 26, 21 000Split

            tel. +385 21 548 808, e-mail : info@tramax.hr

 

vrh stranice