Rekategorizacija privatnog smještaja

Molimo sve iznajmljivače privatnog smještaja, koji iznajmljuju smještajne jedinice već duži niz godina, da obrate pažnju na datum izdavanja rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Podsjećamo, o ovoj temi već smo pisali početkom 2022. godine (13.1.2022.) i obavijestili iznajmljivače o rokovima za rekategorizaciju - Obavijest 13.1.2022.

Podsjećamo da su, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20), iznajmljivači dužni radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Obveznici podneska zahtjeva za ponovnu kategorizaciju – rekategorizaciju su svi iznajmljivači kojima je rješenje izdano u razdoblju od 1999. godine do rujna 2007. godine.

Rokovi za Zahtjev za ponovnu kategorizaciju potrebno je podnijeti:

  • Rješenje o odobrenju ishođeno u periodu: do 31.12.2000. – ROK: 8.4.2022. - ISTEKAO ROK!!

  •  Rješenje o odobrenju ishođeno u periodu: 1.1.2001. – 31.12.2004.  – ROK: 8.4.2023. - ISTEKAO ROK!!

  • Rješenje o odobrenju ishođeno u periodu: 1.1.2005. – 1.9.2007. – ROK: 8.4.2024.

Ako niste sigurni kad Vam je izdano rješenje, predlažemo Vam da se obratite nadležnom Turističkom uredu, kako bi utvrdili datum izdavanja rješenja te Vam pojasnili daljnju postupak.

Zahtjev za rekategorizaciju podnosi se nadležnom upravnom tijelu odnosno Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ u Krku.

Kontakt podaci nalaze se u nastavku:

Adresa: Trg Josipa Bana Jelačića 3, 51500 Krk

Tel.: +385 51 354-347/349/353/360

e-mail: gospodarstvo.krk@pgz.hr

 

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti važeće rješenje i presliku osobne iskaznice.

Rekategorizacija za pružatelje ugostiteljskih usluga nije obavezna, ali ako se procedura ne izvrši, iznajmljivač gubi se pravo na * (zvjezdice) i isticanje kategorije smještaja.

Iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za rekategorizaciju odnosno za izdavanje novog rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

Ako iznajmljivač odluči ne isticati kategoriju objekta potrebno je naručiti novu standardiziranu ploču kod ovlaštenog proizvođača, koji je ishodio suglasnost od Ministarstva turizma i sporta.  Standardiziranu ploču, iznajmljivač temeljem rješenja naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Izgled ploče strogo je određen, a ploča mora biti vidno istaknuta na glavnom ulazu u objekt.

Novčanom kaznom u iznosu od 265,45 – 663,61€ (2000,00 do 5000,00 kuna) kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako ističe na objektu oznaku za kategoriju (zvjezdice) bez rješenja iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ili ističe zvjezdice u promidžbenim materijalima bez rješenja iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona (članak 11. stavak 6.).

vrh stranice