Postupak kod pojave bolesti u turističkim smještajnim kapacitetima

    POSTUPAK KOD POJAVE BOLESTI U GOSTA U TURISTIČKOM SMJEŠTAJNOM OBJEKTU U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

1.       Nužni preduvjeti:

·  Jedinice lokalne samouprave, lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja, hotelsko turistički kompleksi većih hotelsko turističkih društava definirati će i dodatne pružatelje zdravstvene zaštite za goste turističkih smještajnih objekata prvenstveno kroz organizaciju turističkih ordinacija odnosno ordinacija koje će biti nadležne za pojedine smještajne objekte.

· Na područjima koja prihvaćaju turiste lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurati će kapacitete za pravovremenu dijagnostiku COVID-19.

·  Lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurati će mogućnost uzimanja briseva kod sumnji na COVID-19 u nadležnim ambulantama ili potencijalno prilikom kućnih posjeta gostima u smještajnim objektima.

·  Lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hitna medicinska služba osigurati će prijevoz do liječnika primarne zdravstvene zaštite i do bolnice za oboljele goste.

·  Regionalni i lokalni stožeri civilne zaštite i jedinice regionalne i lokalne samouprave osigurati će organiziranu izolaciju za oboljele od COVID-19 čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte oboljelih koji moraju biti u karanteni/samoizolaciji.

·      Na mrežnim stranicama općina, gradova i županija, te njihovih turističkih zajednica objaviti kontakt podatke (telefonske brojeve) i radno vrijeme nadležnih liječničkih ordinacija/ambulanti koje skrbe o turistima, na hrvatskom jeziku, engleskom i jezicima turista koji najviše posjećuju ta odredišta.

2. Kod postavljanja sumnje na zaraznu bolest COVID-19 u posjetitelja smještajnog objekta, vrijedi sljedeće:

·     Odgovorna osoba odnosno osoba koju on ovlasti u smještajnom objektu obavještava o bolesti gosta liječnika u ugovornoj ambulanti ili liječnika u turističkoj ambulanti (u daljnjem tekstu: nadležni liječnik) radi obavljanja pregleda.

·     Ako u prvom kontaktu s liječnikom, nadležni liječnik postavi sumnju da je osoba zaražena virusom SARS-CoV-2 odgovorna osoba smještajnog objekta zamoli gosta da ostane u smještajnoj jedinici sa zatvorenim vratima te osigura bolesnom gostu medicinsku (kiruršku) masku i papirnate maramice u dovoljnoj količini te uputi gosta da ne izlazi iz sobe sve do liječničkog pregleda (dolazak liječnika u kućnu posjetu ili organizirani prijevoz bolesnog gosta do liječničke ordinacije) i dobivanja daljnjih uputa.

·     Nadležni liječnik pregledom bolesnika utvrđuje jesu li zadovoljeni kriteriji postavljanja sumnjena COVID-19 i ovisno epidemiologa, nadalje o kliničkom stanju gosta određuje potrebu za pozivanjem.

·     Pri postavljanju sumnje na COVID-19, uzima se ili organizira uzimanje brisa radi pravovremene dijagnostike COVID-19 infekcije i određuje se bolesnom gostu i njegovim bliskim kontaktima izolacija u smještajnim jedinicama do prispijeća rezultata testiranja.

·     Zaposlenici smještajnog objekta odnosno pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu ne ulaze u sobu u kojoj je osoba pod sumnjom na COVID-19 i sobe u kojoj su njezini bliski kontakti, a goste se obavijesti da se zamjena posteljine kao i čišćenje sobe neće odvijati u uobičajenim razmacima i na uobičajeni način. Svaki takav gost mora sam održavati čistoću sobe/prostora u kojem boravi sa sredstvima koja će smještajni objekt ustupiti na raspolaganje. Usluživanje obroka odvijati će se dostavom u sobu, a gosti koji nemaju polupansionski ili puni pansionski smještaj kupovati (naručivati) će obroke iz smještajnog restorana radi kontrole ulazaka i izlazaka u smještajni objekt/sobu uz dostavu obroka do pred vrata sobe/apartmana. Umanjim ili apartmanskim smještajnim objektima će vlasnik ili odgovorna osoba za smještaj organizirat dostavu hrane i ostalih potrepština za gosta do vrata sobe te kontaktirati s nadležnom zdravstvenom službom.

·     Ako postoji potreba kontakta s bolesnim gostom za vrijeme čekanja na rezultate testiranja na COVID-19, određuje se jedna osobu koja će se baviti tim gostom uz obvezno nošenje zaštitne medicinske maske i rukavica te održavanje fizičke udaljenosti od bolesnika.

·     Maske, rukavice i slična zaštitna oprema treba odmah nakon korištenja biti bačena u kantu za otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad. Nakon bacanja zaštitne opreme u smeće, djelatnici trebaju oprati ruke sapunom i vodom ili ih dezinficirati.

·      Gosti koji su dio iste grupe ili iste obitelji s oboljelim također moraju ostati u svojim sobama dok se ne uspostavi kontakt s nadležnim liječnikom te do prispjeća nalaza ako liječnik postavi sumnju na COVID-19.

·     Ako liječnik utvrdi da gost nije inficiran COVID-19 određuje mu terapiju za njegovo stanje, samoizolacija se ukida gostu i njegovim bliskim kontaktima i gost se može slobodno kretati po objektu koliko to dopušta njegovo zdravlje i zaštita zdravlja ostalih gostiju turističkog objekta.

3.       U slučaju potvrde zarazne bolesti COVID-19 kod gosta, vrijedi sljedeće:

·     Gosta kojemu je COVID-19 potvrđen i njegovo zdravstveno stanje zahtjeva hospitalizaciju, transportira se u zdravstvenu ustanovu sukladno uputi liječnika a ovisno o težini bolesti, korištenjem osobnog vozila, organiziranog transporta ili sanitetskim prijevozom. . U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma poziva se hitna medicinska služba. Transport javnim prijevozom NIJE DOZVOLJEN.

·     U dogovoru s nadležnim liječnikom, domaćim gostima kod kojih je potvrđena bolest COVID- 19 s blagim simptomima ili koji nemaju simptome bolesti, preporučljivo je da se upute se u izolaciju u vlastitom smještaju (kod kuće), vlastitim prijevozom i bez korištenja javnog prijevoza, ako je to moguće. U tom slučaju daljnju skrb o oboljelom vodi njihov izabrani liječnik ili nadležni liječnik prema mjestu izolacije (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom).

·     Domaći gosti koji su kontakt s oboljelim idu kući u samoizolaciju o čemu dalje skrbi njihov izabrani liječnik (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom).

·     Strani gost s potvrđenom COVID-19 bolešću čije zdravstveno stanje ne zahtijeva hospitalizciju i domaći gost s potvrđenom COVID-19 infekcijom koji nema uvjete za izolaciju kod kuće treba se smjestiti u organizirani smještaj za izolaciju u zajednici, koji je predviđen za takve potrebe od strane lokalne samouprave, na način da se gosti premještaju u unaprijed pripremljeni objekt prikladan za boravak u izolaciji (objekti određeni i opremljeni od lokalnog Kriznog stožera ili lokalne samouprave mogu biti apartmani, kuće, mobilne kućice, dormitoriji, itd) o čemu dalje skrbi nadležni liječnik za smještajni objekt (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom). Isto vrijedi i za goste koji su bliski kontakti oboljeloga, a kojima je potrebno organizirati karantenu/samoizolaciju.

·     Strani gosti kojima je potvrđena COVID-19 bolest i strani gosti bliski kontakti oboljeloga od COVID-19 mogu se prije isteka izolacije oboljeloga, odnosno karantene/samoizolacije za zdrave bliske kontakte, vratiti u svoje države nakon konzultacije s javnozdravstvenim vlastima njihove zemlje porijekla putem IHR sustava (međunarodni zdravstveni propisi) i dogovora o načinu i financiranju njihova transporta u matične zemlje.

·     Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaja kojemu je potvrđen COVID-19, moraju biti podvrgnuti bolničkom liječenju ili izolaciji u vlastitom domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici, ovisno o težini bolesti.

·     Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaja koji su bili u bliskom kontaktu s osobom kojoj je potvrđen COVID-19, moraju biti podvrgnut izolaciji u domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici za zdrave kontakte oboljelih od COVID-19.

·     O završetku izolacije i zdravstvenom stanju skrbi nadležni liječnik koji je propisao izolaciju ili karantenu/samoizolaciju.

vrh stranice