" />

Klasika na Mirinama

I ove godine uživajte u toplom i ugodnom ambijentu Mirina uz zvukove klasične glazbe.

U uvali  Sepen na rubu  Omišlja nalazi se arheološki park "Fulfinum Mirine", impozantan prostor koji datira iz prvog stoljeća poslije Krista. Sredinom V. stoljeća na zapadnom rubu grada  Fulfinuma gradi se impozantna crkvena građevina jednostavnog tlocrta u obliku križa, a danas ostaci crkve tvore "Mirine", sjajnu pozornicu za klasične koncerte.