Preporuke za hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku

Preporuke  i  upute  Hrvatskog  zavoda  za  javno  zdravstvo  za  hrvatske  strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku

 

 

Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 32/20 i 48/20), te Odlukom o izmjenama i dopuni iste odluke od 9. svibnja 2020. omogućuje se:

1.                  Hrvatskim državljanima ulazak u Republiku Hrvatsku i odlazak u inozemstvo.

 

2.                  Povratak u matične države građanima država članica Europske unije odnosno države članice schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području kao i članovima njihovih obitelji, te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, te ulazak u Republiku Hrvatsku pod posebnim uvjetima.

 

3.                  U istoj odluci propisani su i izuzeci od primjene gornjih odredbi, a isti su za:

-          zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje

-          prekogranične radnike

-          prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno

-          diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne

zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u

obavljanju svojih funkcija

-          putnike u tranzitu, te za:

-          osobe koje imaju poslovni razlog ili kod kojih postoji koji drugi gospodarski interes

-          osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog.

 

Ulazak u Republiku Hrvatsku za hrvatske državljane. Za hrvatske državljane iz članka II. Odluke ne provodi se više mjera samoizlacije u trajanju od 14 dana već im se prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku od strane granične policije uručuje letak u kojem ih se obvezuje da poštuju opće i posebne preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima se preporučuje da čim više ograniče kontakte s drugim osobama iz svoje okoline te da izvan svoje kuće obavljaju samo najnužnije i neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku.

Navedeno vrijedi i za strane državljane kojima se pod posebnim uvjetima dopusti ulazak u Republiku Hrvatsku.


Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane. Ako strani državljanin ima namjeru prijeći državnu granicu mora zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

 

1.       posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u Republici

u

 
Hrvatskoj ili plovila (moguće i nositelj leasinga), ili dolazi na sprovod    Republiku Hrvatsku

t

 
(posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim stranim državljanima omogućuje se prijelaz državne granice, eviden ira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj će boravitim odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, kontakt broj telefona i vrijeme boravka-kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske.

 

2.      

e

 

a

 
Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv gospodarskog subjekta u Republiku Hrvatsku, interes gospodarskog subjekta za njihov dolazak u Republiku Hrvatsku, ili poziv na

poslovni sastanak. Za t


putnike potrebno je upisati mjesto/adresu n


kojoj će boraviti te


kontakt broj telefona i vrijeme boravka-kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske.

 

3.      

o

 
Svi ostali strani državljani koje imaju neki poslovni razlog, kojeg se u vome času ne može

predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru

e

 
prelaska državne granic (ulaska u Republiku Hrvatsku) najave na uzg.covid@mup.hr te će im

se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

 

u

 
Epidemiološke mjere. Sve navedene i hrvatske i strane državljane treba up titi u epidemiološke

mjere kojih su se dužni pridržav Osobe iz ovih kategorija dužne


ti, a to su:

a

 

s

 
u svesti kontakte s drugim osobama na nužni

m

 
inimum i pridržavati

se uputa o smanjenju rizika od prijenosa bolesti (izbjegavati fizički kontakt, kontaktu licem u lice održavati razmak od najmanje 1,5 metra; često prati


npr. rukovanje; pri ili dezinficirati ruke;


izbjegavati dodirivanje lica rukama uz preporuku da u zatvorenim prostorima, izvan svog doma ili smještaja u kojem se nalaze, nose masku za lice ili medicinsku masku).

m

 
Tijekom 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku osobe mjere tjelesnu te peraturu u jutarnjim

t

 
satima i ako je tjelesna temperatura u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti treba se telefonom javiti izabranom liječniku obiteljske medicine ukoliko ga ima, ili teritorijalno nadležnom epidemiologu. Stranim državljanima u kontak iranju epidemiološke službe može pomoći vlasnik smještaja odnosno njegov predstavnik ili domaćin, tj. organizator njihova dolaska.

Pojava simptoma bolesti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj. Ako osobe prijeđu državnu granicu i

k

 
po ulasku u Republiku Hrvats u razviju simptome bolesti ostaju u svom smještaju i javljaju  se

r

 
telefonom domaćinu, tj. organizatoru njihova dolaska koji obavještava epidemiologa u pripravnosti ili nadležnog liječnika primarne zd avstvene zaštite. Izvan radnog vremena nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite, domaćin strane (službene) osobe koja ima izraženije simptome bolesti poziva

o

 
hitnu medicinsku službu ili telef nom kontaktira najbližu COVID ambulantu.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za osobe koje imaju znakove bolesti. Ako pri ulasku u Republiku Hrvatsku osoba ima znakove bolesti, granična policija će obavijestiti graničnog sanitarnog inspektora i/ili sanitarnog inspektora Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata.Takvim osobama preporučuje se da ne ulaze u Republiku Hrvatsku, a ako iz neodgodivih razloga ipak moraju prijeći državnu granicu upućuju se


n

 
najkraćim putem u nadležnu zdravstvenu ustanovu na testiranje i liječenje od testiranje i u izolaciju.

osno, upućuju se na


Preporuka ne kretanja na put. Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili simptome akutne respiratorne infekcije trebaju odgoditi svoj dolazak u Republiku Hrvatsku. Prije kretanja na put stranim državljanima se preporuča da izmjere jutarnju temperaturu. Ako je tjelesna temperatura

e

 
osobe izmjerena u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bol sno ili ima bilo koje

znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva,

n

 
preporučuje se da osobe ne kre e na put.

 


Preporuke i upute  Hrvatskog


zavoda za javno zdravstvo. Ovih preporuka


i uputa dužni su se


a

 
pridržavati hrvatski i strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku i to 14 d na od dana prelaska

n

 
državne granice na sljedeći nači :

·      

s

 
Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku izlasci iz smještaja ograničavaju se samo na nužne: obavljanje posla ako se radi o poslovnom razlogu ulaska u Republiku Hrvat ku, obavljanje nužnih aktivnosti uz kontinuirano pojačano provođenje higijenskih mjera.

·       Tijekom nužnih izlazaka iz smještaja preporuča se koristiti masku ili prekrivalo za nos i usta, održavati

fizički razmak od drugih osoba (minimalno 1,5 metar) te provoditi higijenu ruku.

·       Ruke što češće prati toplom vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.

·       Izbjegavati korištenje javnog prijevoza. U prijevoznom sredstvu poželjno je da je osoba sama ili isključivo s osobama koje dijele zajednički smještaj.

·       Treba dosljedno izbjegavati grupiranja i javna okupljanja

·       Tijekom poslovnih sastanaka treba susretati što manji broj osoba, osigurati fizički razmak od 1,5 metra uz dostupnost dezinfekcijskih sredstava, izbjegavati nepotrebne sastanke.

·       Tijekom boravka u smještaju takve osobe same pripremaju hranu, odnosno koriste usluge dostave hrane i pića.

·       Usluge plaćanja obavljaju se bezgotovinskim kartičnim plaćanjem ili on-line uslugama.

·       Svako jutro potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, ukoliko je viša od 37,2, potrebno je izmjeru ponoviti nakon 10 minuta, te ako je temperatura ponovno viša od 37,2 potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se izabranom liječniku obiteljske medicine ukoliko ga ima (hrvatski državljani), ili teritorijalno nadležnom epidemiologu

·       U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah/otežano disanje, gubitak osjeta njuha i okusa) 2 potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se izabranom liječniku obiteljske medicine ukoliko ga ima (hrvatski državljani), ili teritorijalno nadležnom epidemiologu

·       U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma osoba se javlja hitnoj medicinskoj službi. Ako nastupe simptomi bolesti dišnih putova. Ako razvijete simptome bolesti dišnih puteva (povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, grlobolja, slabost) javite se telefonom

svom izabranom liječniku, koji će na temelju Vašeg zdravstvenog stanja procijeniti potrebu za

eventualnim testiranjem na novi koronavirus. Ako Vam zatreba liječnička pomoć zbog razloga koji nisu respiratorna bolest, nazovite izabranog liječnika ili neka ga kontaktira netko od Vaših ukućana radi konzultacije i dogovora o kućnoj posjeti. Ne idite sami u zdravstvenu ustanovu bez prethodne telefonske najave. Više podataka o koronavirusnoj bolesti i mjerama smanjenja rizika od širenja bolesti možete pročitati na mrežnim stranicama HZJZ-a https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija- zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ te dobiti od izbranog liječnika i teritorijalno nadležnog epidemiologa.


 

 

 

Hrvatski i strani državljani mogu zatražiti dodatne informacije i pojašnjenja na info broju 112 ili 113.

 

 

Popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti

Hitna medicinska služba

112

Hitna medicinska služba – Grad Zagreb

194

ZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Zagreb

091 46 96 444

 

ZZJZ Krapinsko-zagorske županije

099 245 55 45

091 730 79 13

091 510 31 65

 

 

ZZJZ Sisačko moslavačke županije

098 29 35 78

098 293576

098 29 35 72

098 981 32 73

ZZJZ Karlovačke županije

098 247 630

ZZJZ Varaždinske županije

099 211 98 02

ZZJZ Koprivničko križevačke županije

098 59 22 15

ZZJZ Bjelovarsko bilogorske županije

098 49 20 24

ZZJZ Primorsko goranske županije

091 125 72 10

ZZJZ Ličko senjske županije

091 504 49 17

ZZJZ Virovitičko podravske županije

098 46 59 45

098 46 59 44

ZZJZ Požeško slavonske županije

098 98 29 204

ZZJZ Brodsko posavske županije

091 51 70 426

ZZJZ Zadarske županije

098 33 27 65

ZZJZ Osječko baranjske županije

031 225 717

ZZJZ Šibensko kninske županije

091 43 41 201

ZZJZ Vukovarsko srijemske županije

091 37 04 290

ZZJZ Splitsko dalmatinske županije

091 15 12 003

ZZJZ Istarske županije

099 529 44 55

ZZJZ Dubrovačko neretvanske županije

098 24 34 54

ZZJZ Međimurske županije

098 55 88 11

ZZJZ Zagrebačke županije

099 736 87 84

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

098 22 77 53

 

Odjela za preventivnu medicinsku zaštitu– ovlaštenih samo za pripadnike MORH-a i OS RH

099 26 54 679

099 35 98 813

099 35 98 812

 

vrh stranice