Informacije za vlasnike stanova i kuća za odmor

Poštovani vlasnici vikend kuća i stanova za odmor! Zadovoljstvo nam je poželjeti Vam dobrodošlicu u Njivice i Omišalj.

Kako na našem području postoji veliki broj vikend kuća i stanova (kuće i stanovi koji se koriste povremeno, sezonski i izvan mjesta svog prebivališta) željeli bismo Vas upoznati sa osnovnim odredbama Zakona:

  • Prijava boravka u Turističku zajednicu
  • Plaćanje boravišne pristojbe

Vlasnik kuće ili stana za odmor, kao i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu mora prijaviti svoj boravak u razdoblju glavne turističke sezone, od 15. lipnja do 31. kolovoza, u roku od 24 sata po dolasku, te zadnjeg dana boravka odjaviti svoj boravak.
Za strane državljane ostaje obveza prijave tijekom cijele godine (osim
članica država ugovornika ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ) u skladu sa odredbama Zakona o kretanju i boravku stranaca.

Od 01.01.2016.g. prijave i odjave vlasnika kuća i stanova  za odmor te svih osoba koje borave u njima, su moguće isključivo putem sustava eVisitor.

Sustav je dostupan svim korisnicima putem interneta bez potrebe za instaliranjem na računalo.

Vlasnici kuća i stanova za odmor sebe i sve osobe koje borave u njihovim objektima moraju prijaviti sami direktno u sustav putem interneta.

Vlasnici kuća i stanova za odmor, koji još nemaju pristupne podatke, mogu ih uz predočenje vlasničkog lista, osobne iskaznice i OIB-a , dobiti u uredima TZ-a u Njivicama i Omišlju.

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN152/08) boravišnu pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu. Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koji se koriste sezonski ili povremeno. Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu boravišnu pristojbu plaća kada u kući ili stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju glavne sezone (15. lipnja do 31. kolovoza).

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu (građani Republike Hrvatske i državljani država ugovornika ugovora o Europskom gospodarskom prostoru). Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji, braća. Paušalni iznos boravišne pristojbe može se uplatiti do 15. srpnja tekuće godine, a nakon toga slijedi dnevna cijena boravišne pristojbe. Boravišna pristojba uplaćuje se prema zaduženjima koje generira sustav eVisitor na račun :

 

HR9210010051730104743
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljiva
ča - broj koji dodijeljuje eVisitor

 

Paušalna boravišna pristojba plaća se u iznosima, kako slijedi:

MJESTO

ZA DVA ČLANA

(PO OSOBI)

ZA SVAKOG SLJEDEĆEG ČLANA

(PO OSOBI)

DJECA 12-18 GODINA STAROSTI

NJIVICE

60,00 KN

25,00 KN

12,50 KN

OMIŠALJ

60,00 KN

25,00 KN

12,50 KN

 

Boravišnu pristojbu (čl.4. Zakona o Boravišnoj pristojbi) ne plaćaju:
1.      Djeca do 12 godina starosti
2.      Osobe s invaliditetom od 70% i ve
ćim i jedan pratitelj
3.      Sudionici školskih paket-aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove
4.      Sezonski radnici
5.     
Članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada
6.      Putnici na putni
čkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci
7.      Vlasnici ku
će za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.

vrh stranice