Znamenitosti

56. Poje

Antička rustikalna vila s kasnoantičkom fazom ranokršćanskog sakralnog zdanja i fazom ranosrednjovjekovne adaptacije.

65. Plava terasa

Ozbiljniji dolazak turista u Njivicama započeo je poslije 1922. godine. Boravili su u privatnim kućama, a hranili se u hotelu Luka, vlasnika Luke Turata.
vrh stranice