Organizacija zdravstvene zaštite u PGŽ za potrebe odvijanja turističke sezone 2020.

Zdravstvena zaštita u PGŽ organizira se temeljem smjernica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 19.6.2020.godine

Predmet: Organizacija zdravstvene zaštite u PGŽ za potrebe odvijanja turističke sezone 2020. godine tijekom pandemije COVID-19

U pružanju zdravstvene zaštite turista, stranih državljana sudjeluju sljedeći zdravstveni subjekti:

·         turističke ambulante u ispostavama Rab, Mali Lošinj, Crikvenica, Opatija i Krk,

·         ambulante primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja PGŽ,

·         Zavod za hitnu medicinu PGŽ,

·         sanitetski prijevoz Dom zdravlja PGŽ,

·         Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ; epidemiološke službe u sjedištu i ispostavama Opatija, Mali Lošinj i Cres, Krk, Rab, Crikvenica,,

·         Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ; laboratorij za testiranje na SARS-CoV-2 Mikrobiološki odjel u sjedištu u Rijeci,

·         Dom zdravlja i NZZJZ sa ispostavama - lokacije za uzimanje uzoraka i

·         KBC Rijeka-OHBP, primarna obrada i uzimanje uzoraka na SARS-CoV-2; infektologija liječenje i izolacija pozitivnih pacijenata.

 

Uloge vlasnika smještajnog objekta i hodogram pružanja zdravstvene skrbi u uvjetima pandemije COVID-19:

- Prilikom najave i rezervacije turista zamoliti da sa sobom ponese specijalistički nalaz o eventualnom preboljenu ili nalaze testiranja na SARS-CoV-2.

- Turist koji namjerava prijeći hrvatsku granicu opcionalno ispunjava on line obrazac na web stranici https://entercroatia.mup.hr/

- Ukoliko obrazac nije prethodno ispunjen, turist ga ispunjava prilikom prelaska granice.

- Prilikom dolaska turista na destinaciju i ispunjavanja podataka u aplikaciju e-visitor, pružatelj smještaja :

 

·      postavi upit gostu  je li upoznat s aktualnim preporukama HZJZ, a ako nije, uruči mu pisani materijal na preferiranom dostupnom jeziku,

·       objasni gostu da će mu osigurati kontakt sa nadležnim zdravstvenim službama u slučaju pojave simptoma (kašalj, povišena tjelesna temperatura, nedostatak zraka, gubitak osjeta okusa i mirisa) koji mogu upućivati na COVID-19 tijekom boravka,

·      Upozori gosta da u slučaju razvoja navedenih simptoma bolesti tijekom boravka isto prijavi kako bi mu pružio pomoć u pružanju zdravstvene zaštite.

·    Obavijesti gosta o načinu pružanja zdravstvene zaštite na lokalnom području te ponudi pomoć u komunikaciji s nadležnom zdravstvenom službom u slučaju potrebe

Obrada u slučaju indikacije za medicinsku obradu turista ili stranog državljana

·         U radno vrijeme nadležnih dostupnih turističkih ili ambulanta obiteljskog liječnika, pacijenta se najavljuje telefonski radi obrade.

·         Medicinska obrada pacijenata u pravilu se provodi po najavi, u najbližoj turističkoj ambulanti i ambulanti obiteljskog liječnika .

·     Ako pacijent treba hitnu bolničku obradu zbog težeg kliničkog stanja pozivom na broj 112 i 113 najavljuje se potreba za hitnim medicinskim prijevozom i hospitalizacija u nadležnoj bolnici.

·         Sumnja na COVID 19 postavlja se na temelju telefonskog razgovora s prethodno navedenim zdravstvenim službama.

·         U slučaju sumnje na COVID 19 pacijentu se osigurava izolacija u objektu boravka do telefonom dogovorene medicinske obrade.

·      U sklopu ambulantne obrade liječnik može postaviti indikaciju za RT PCR testiranje na SARS-CoV-2, kojom prilikom se dogovara i organizira uzimanje uzoraka.

·         Izolacija i smještaj pacijenta koji je u obradi (testiranje) zbog sumnje na SARS-CoV-2 infekciju, odnosno koji izvan bolnice čeka rezultat testa u pravilu se provodi u iznajmljenoj smještajnoj jedinici zajedno s osobama s kojima je do tada boravio.

·         Tijekom boravka osobe u izolaciji domaćin treba:

·         obavijestiti gosta da ostane u smještajnoj jedinci do liječničkog pregleda i
dobivanja daljih uputa,

·         osigurati gostu zaštitnu masku i papirnate maramice,

·         obavijestiti gosta o mogućnosti dostave gotovog jela za vrijeme čekanja nalaza
testiranja,

·         obavijestiti gosta da za vrijeme čekanja rezultata testiranja sam treba održavati
higijenu prostora,

·         odrediti osobu koja će komunicirati s gostom, ali bez ulaženja u smještajnu
jedinicu i uz nošenje zaštitne maske i rukavica te održavanje fizičke udaljenosti,

·         nakon korištenja, zaštitnu opremu potrebno je odložiti u kantu za otpatke s
poklopcem, u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad te nakon toga
oprati i dezinficirati ruke,

·         informirati kontakte gosta da i oni ostanu u smještajnoj jedinici do saznanja
rezultata testiranja,

·         Testiranje u laboratoriju NZZJZ PGŽ može se izvršiti i po zahtjevu korisnika usluge  odnosno bez medicinskih indikacija uz naplatu, a uzimanje uzoraka u tom slučaju može se provesti na svim navedenim lokacijama, uz prethodni telefonski dogovor o terminu.

·      Obavezna mjera izolacije i smještaja bliskih kontakata pozitivnog slučaja provodi se u iznajmljenoj smještajnoj jedinici do isteka rezerviranog termina ili prijevremene repatrijacije odnosno povratka u vlastitu domovinu i nastavak provedbe izolacije. Iznimno, samo u slučaju da prethodno nije moguće provesti, kontakte od pozitivnog slučaja privremeno treba izolirati u koordinaciji s nadležnim stožerima civilne zaštite.

·     Laboratorijski dokazani slučaj SARS-CoV-2 obavezno se izolira sukladno kliničkim indikacijama u bolničke ili druge smještajne kapacitete.

·        U slučaju potrebe za transportom, pacijent s laboratorijski dokazanom infekcijom SARS-CoV-2 prevozi se sanitatskim prijevozom u organizaciji nadležne zdravstvene ustanove.

·     U pravilu nadležnu epidemiološku službu kontaktiraju samo zdravstveni radnici radi daljnje obrade pozitivnih slučajeva, radi konzultacija (u radno vrijeme) ili u ispostavama radi koordinacije testiranja.

·         Izolacija, kao mjera zdravstvenog nadzora temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, obvezujuća je te se evidentira od strane nadležnih liječnika ili nadležne epidemiološke služe, a podliježe inspekcijskom i ostalom institucionalnom nadzoru.

 

Sukladno definiranoj mreži zdravstvenih službi u PGŽ provodi se „Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID-19“ temeljem aktualne verzije koju izdaje HZJZ i Ministarstvo zdravstva.

vrh stranice