Odluka o dodjeli potpora za turistička događanja u 2022. godini

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Omišalj s 9. redovne sjednice održane 22.03.2022. godine o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj u 2022. godini, te zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj u 2022. godini od 26. travnja 2022. godine (Klasa:402-01/22-01/ Ubr.: 3/22-6), Turističko vijeće TZO Omišalj je na svojoj 10. redovnoj sjednici održanoj dana 03.05. 2022. godine donijelo sljedeću

 

O D L U K U

O DODJELI POTPORA ZA PROGRAME, DOGAĐANJA I MANIFESTACIJE U TURIZMU NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2022. GODINI

I.

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva potpora TZO Omišalj predviđena Godišnjim programom rada i financijskim planom Turističke zajednice Općine Omišalj za 2022. godinu s pozicije 2.5, a kako slijedi:

POTPORE ZA PROGRAME, DOGAĐANJA I MANIFESTACIJE U TURIZMU NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2022. GODINI

Redni broj

Prijavitelj

Naziv programa

Vremenski okvir provedbe

Odobreno

1.

Šimun Cimerman- Turistička agencija

Adria Spring trail 2022

23.04.2022.

20.000,00 kn

2.

KSRM Big OM

17. međunarodno natjecanje Big Om 2022.

24.08.-27.08.2022.

15.000,00

3.

Udruga Omišaljski babani

Antički dani 2022.

21.07.-23.07.2022.

15.000,00

4.

KUD „Ive Jurjević“

Susret zborova „Zakantajmo skupa“

25.06.2022.

5.000,00

5.

KUD „Ive Jurjević“

Promenadni nastup malog folklora

08.07.2022.

5.000,00 kn

6.

Udruga Kadett C Croatia

4.Međunarodni susret Opel Kadett C Croatua

28.05.2022.

0,00 kn

Nepotpuna dokumentacija

 

UKUPNO

 

 

60.000,00 kn

 

 

II.

Ova Odluka će se objaviti na internetskim stranicama TZO Omišalj 03.05.2022.

 

III.

S prijaviteljima iz toč. I. ove odluke, TZO Omišalj će sklopiti ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije programa, događanja, manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju programa, događanja i manifestacije i dodjelu potpore.

 

Klasa: 334-01/22-01/8

UR broj: 3/22-1

Njivice, 03.05.2022.

 

 Dostaviti:

  1. Naslovu
  2. Pismohrani

Predsjednica Turističkog vijeća
Turističke zajednice Općine Omišalj

mr. sc. Mirela Ahmetović

 

vrh stranice