Obavijest o ulazu u zgradu TZO Omišalj

19.11.2021.

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021. (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452) ulaz u ured Turističke zajednice općine Omišalj dozvoljen je strankama uz predočenje:


EU digitalne potvrde
• drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju
(npr. potvrda liječnika primarne zaštite o preboljenju)

Osobe koje ne predoče gore navedeno ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.

- Izuzeci:

• osobe mlađe od 16 godina,
• osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe,
• osobe čija je prisutnost nužna u zakonima propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima,
• osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.


vrh stranice