Evisitor

Od 1. siječnja 2016. godine Turistička zajednica Općine Omišalj započela je  s korištenjem sustava eVisitor.

Sustav eVisitor služi za prikupljanje i obradu podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, prijavu i odjavu turista, prijavu i odjavu vlasnika kuća i stanova  za odmor te svih osoba koje borave u njima, obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe. Svi dosadašnji načini prijave i odjave turista prestali su važiti i više se ne koriste. Sustav je besplatan i biti će dostupan svim korisnicima putem interneta kao web aplikacija, bez potrebe za instaliranjem na računalo. Za korištenje sustava eVisitor potrebni su  korisničko ime, lozinka i TAN lista koji se mogu preuzeti u uredu TZ-a u Njivicama (iznad ljekarne).

Potrebno je predočiti:

Iznajmljivači: osobna iskaznica nositelja odobrenja za pružanje usluga u domaćinstvu
Vlasnici kuća i stanova za odmor
: vlasnički list, osobna iskaznica i dokument iz kojeg je vidljiv OIB vlasnika

vrh stranice