" />

42. Vošćica – Maltempo

Ostaci mletačke utvrde s kraja 16. stoljeća.

Utvrda se nalazi na vrhu poluotoka Vošćice ili Bejavca, mjestu gdje otok Krk od vinodolskog kopna dijeli tek nekoliko stotina metara. Sukladno tadašnjim mogućostima topništva Mlečani su utvrdu izgradili na najboljem mjestu, s kojeg su mogli posve kontrolirati pomorski promet kroz Tihi kanal. Utvrda se sastojala od nižeg dijela na kojem se nalazila baterija topova, nastamba za smještaj vojne posade i kapela te visoke kule – promatračnice. Uz ime Maltempo zabilježeno na kartama i u kasnijim dokumentima nazivala se i Utvrdom sv. Marka, zaštitnika Mletačke Republike a kapela u njoj nosila je titular Gospe od Karmela. Kao dio šireg mletačkog sustava pomorskih utvrda odigrala je iznimno veliku ulogu u par desetljeća odmah po izgradnji koncem 16. stoljeća. Bila je i mjesto na kojem su austrijski i mletački predstavnici pregovarali o miru koji je rezultirao izgonom hrabrih senjskih uskoka, koji su bili strah i trepet za mletačke brodove ali često i za mirne stanovnike otoka Krka.
Unutar utvrde 1875. godine, u sklopu grandioznog austrijskog projekta izgradnje sustava pomorske signalizacije podignut je svjetionik.