" />

31. Fortičina

Ostaci utvrde iz razdoblja razvijenog srednjeg vijeka.

Ime ovog lokaliteta vjerojatno potječe iz razdoblja mletačke uprave nad otokom Krkom. Lokalitet na uzvisini i ranije je kontrolirao pristanište u dnu omišaljskog zaljeva ali i sam Omišalj. Dosadašnjim arheološkim istraživanjima ovdje je otkriven kaštel Krčkih knezova koji je u upotrebi bio relativno kratko krajem 12. i u 13. stoljeću.

Istraživanjem je uočeno i ranije korištenje uzvisine kao kasnoantičkog utvrđenog zbjega. Vrlo je karakteristično obilno korištenje građevnog materijala s ruševina nedalekog antičkog grada Fulfinuma, osobito antičkoga krovnoga crijepa. Prema nekim pretpostavkama ovdje se u doba antike nalazila velika antička cisterna, vodotoranj (Castellum Aquae) koji je napajao vodovod toga antičkoga grada. Postojanje vodovoda dokumentira natpis iz doba cara Domicijana koji se danas čuva u muzejskoj zbirci Lapidarij pokraj omišaljske župne crkve.