" />

27. Crkva Sv. Jelene na Dolu (12/13. stoljeće)

Ostaci Sv. Jelene na Dolu, jednobrodne crkve s polukružno oblikovanim svetištem, u polukaloti pokrivenoj škrilom.

Ostaci Sv. Jelene na Dolu, jednobrodne crkve zaključene polukružno oblikovanim svetištem konzervirani su da se spriječi dalje urušavanje. U zoni svetišta izvedena je i restauracija polukalote i njezino pokrivanje škrilom.
Crkva potječe iz 12. ili. 13. stoljeća, a prvi put se spominje u oporuci Vida Bozanića kojom je 6. listopada 1569. obdario …kapelu sv. Jelene izvan kaštela na putu koji vodi prema tvrđavi sv. Marka… Među popisima kapela našla se 1603. i 1685. godine, a poslije toga bila je izvan funkcije ali održavala se crkva istog titulara na Placi, glavnom omišaljskom trgu. U apsidalnom prozorskom otvoru crkve uzidan je fragment pluteja ranosrednjovjekovne oltarne pregrade s nekog dosad još neotkrivenog sakralnog zdanja.