Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

22.01.2019.

Informacija o visini boravišne pristojbe za 2019. godinu.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

 

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU

 

Članak 1.

Visina boravišne pristojbe za 2019. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

Za razdoblje

I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A

10,00

8,00

7,00

B

9,00

7,00

6,00

C

7,00

5,00

4,00

D i ostala nerazvrstana mjesta

5,00

4,00

3,00

 

Članak 2.

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

Za razdoblje

I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A

8,00

6,00

5,00

B

7,00

5,00

4,00

C

5,50

4,00

3,00

D i ostala nerazvrstana mjesta

4,50

3,00

2,50

 

Članak 3.

Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u
kunama

A

1,00

345,00

B

0,85

293,25

C

0,70

241,50

D i ostala nerazvrstana mjesta

0,50

172,50

 

Članak 4.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Razred turističkog
mjesta

Boravišna pristojba u kunama

za dva člana
(po osobi)

za svakog sljedećeg člana
(po osobi)

A

60,00

25,00

B

45,00

20,00

C

40,00

15,00

D

30,00

12,00

 

Članak 5.

Boravišna pristojba u mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Članak 6.

Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina plovila

Vremensko razdoblje

Iznos u kunama

5 – 9 metara

do 3 dana

90,00

do 8 dana

210,00

do 15 dana

360,00

do 30 dana

600,00

do 90 dana

1.410,00

do 1 godine

1.800,00

9 – 12 metara

do 3 dana

150,00

do 8 dana

350,00

do 15 dana

600,00

do 30 dana

1.000,00

do 90 dana

2.350,00

do 1 godine

3.000,00

12 – 15 metara

do 3 dana

210,00

do 8 dana

490,00

do 15 dana

840,00

do 30 dana

1.400,00

do 90 dana

3.290,00

do 1 godine

4.200,00

15 – 20 metara

do 3 dana

240,00

do 8 dana

560,00

do 15 dana

960,00

do 30 dana

1.600,00

do 90 dana

3.760,00

do 1 godine

4.800,00

Preko 20 metara

do 3 dana

300,00

do 8 dana

700,00

do 15 dana

1.200,00

do 30 dana

2.000,00

do 90 dana

4.700,00

do 1 godine

6.000,00

 

Članak 7.

Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5 % od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/40
Urbroj: 50301-27/25-18-7
Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

NN 71/2018 od 04.08.2018.

vrh stranice