Novosti za iznajmljivače

Novosti iz sustava E visitor

1. Visina turističke (boravišne) pristojbe
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. više ne postoje turistički razredi i zone
već svaka Županija donosi odluku o visini iznosa turističke pristojbe (TP) za općine i gradove na
svom području. U eVisitoru su napravljene potrebne izmjene kako bi se TP obračunavala sukladno
donesenim odlukama.
2. Način plaćanja turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. za objekte u domaćinstvu više ne postoje
uvjeti po kojima se može birati način plaćanja TP već će svi objekti biti zaduženi za paušalan
iznos za cijelu godinu. U odnosu na 2019. godinu, u obračun iznosa godišnjeg paušalnog iznosa TP, osim glavnih kreveta, ulaze i pomoćni kreveti.
3. Turistička članarina
U eVisitor je dodan novi izbornik „FINA turistička članarine“ u području financija. U tom izborniku se nalazi tablica s uplatama turističke članarina. Uplate članarina su vidljive turističkim zajednicama za njima nadležno područje.
4. Upisivanje pomoćnih kreveta
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020 obračun godišnjeg paušalnog iznosa TP za objekte u domaćinstvu vrši se temeljem zbroja glavnih i pomoćnih kreveta.
Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja.
Kako su se pomoćni kreveti do sada uglavnom navodili u obrazloženju rješenja, oni se ne mogu uzeti u obzir za obračun godišnjeg paušalnog iznosa TP.

4. 1. Kako bismo osigurali točan obračun TP:
• U eVisitoru će se automatski izbrisati svi pomoćni kreveti nakon 15.2.2020.
• Turističke zajednice mogu prije 15.2.2020. javiti na info@evisitor.hr da li na njihovom području
postoje pomoćni kreveti koji su navedeni u izreci rješenja pa ti kreveti neće biti izbrisani, ili
• Turističke zajednice trebaju nakon 15.2.2020. provjeriti da li na njihovom području postoje
pomoćni kreveti koji su navedeni u izreci rješenja te ih sami unijeti u eVisitor.
• Ukoliko se u izreci rješenja nalaze pomoćni kreveti, potrebno ih je upisati putem gumba „Ispravi“.
• Ukoliko se pomoćni kreveti ne navode u izreci ili su u nekom drugom dijelu rješenja, pomoćne krevete ne treba unijeti u eVisitor.
Rješenja koja izdaju Uredi državne uprave putem aplikacije eKategorizacija imaju upisane pomoćne krevete u izreci rješenja i pomoćni kreveti se automatski upisuju u eVisitor.
HTZ će objaviti u eVisitor sustavu obavijest o svemu gore navedenom, a TZ-ove molimo da obavijeste svoje obveznike putem ostalih komunikacijskih kanala koji su im dostupni.


Primjer izreke rješenja:

4. 2. Najčešća pitanja i odgovori:
Što ulazi u kapacitet objekta?
U kapacitet objekta ubrajaju se samo glavni kreveti, a pomoćni kreveti se ne ubrajaju već samo ulaze u obračun paušala za objekte u domaćinstvu.
Odnosi li se ulazak pomoćnih kreveta u obračun paušala i na već ranije izdana rješenja ili samo na rješenja izdana nakon stupanja na snagu novog zakona?
U obračun paušala se ubrajaju i pomoćni kreveti iz ranije izdanih rješenja samo ako su u njima
pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja.
Što trebaju poduzeti iznajmljivači koji žele zadržati pomoćne krevete navedene u obrazloženju rješenja?
Iznajmljivači kojima su bili upisani pomoćni kreveti u obrazloženju rješenja, a koji žele da im isti ostanu u eVisitor sustavu moraju zatražiti od nadležnog ureda državne uprave da im izdaju novo rješenje s pomoćnim krevetima u izreci rješenja.
Trebamo li obavijestiti obveznike o novom načinu obračuna godišnjeg paušala TP za objekte u domaćinstvu?
Da, svakako treba kontaktirati obveznike na odgovarajući način kako bi bili pravovremeno
obaviješteni o novom načinu obračunavanja paušalnog iznosa TP kao i da je važno poštivati
prijavljene kapacitete. HTZ će dodatno objaviti obavijest u eVisitor sustavu o naplati godišnjeg
paušalnog iznosa TP i za pomoćne krevete za objekte u domaćinstvu.

5. Administrativne promjene
Sukladno novom zakonu u eVisitoru su napravljene sljedeće administrativne izmjene koje vrijede od 1.1.2020.
5. 1. Promjena sezona
Primjenjuju se najviše dvije sezone:
• Glavna sezona
• Izvan sezone
Glavna sezona traje u periodu od 01.04. do 30.9. ili od 01.01. do 31.12. za općine/gradove koji su
donijeli takvu odluku.


5. 2. Sezona vikendaša
Za kuće ili stanove za odmor sezona tijekom koje se plaća TP traje od 15.6. do 15.9.
Vlasnici kuća ili stanova za odmor i članovi njihove obitelji koji se odluče plaćati TP paušalno i dalje
moraju napraviti prijavu u eVisitor do 15.7. tekuće godine.
5. 3. Kategorija sezonski radnici
Naziv kategorije „G - Sezonski radnici“ zamijenjena je nazivom „ G - Sezonski radnici - osobe koje
zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju
prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada“.
5. 4. Izvorna stara obiteljska kuća
Pod-kategorija „Izvorna stara obiteljska kuća (vikendica)“ je ukinuta te se na odgovarajuće objekte primjenjuje kategorija „Kuća za odmor (vikendica)”.
5. 5. Rok dospijeća od 7 dana
Obračuni TP za objekte koji plaćaju po noćenju imaju rok dospijeća od 7 dana. Zaduženja i dalje nastaju svakog 1. i 15. dana u mjesecu.
Prilikom generiranja uplatnice u eVisitor sustavu, potrebno je provjeriti je li na odabran datum već nastupilo dospijeće plaćanja.
5. 6. Raspodjela TP
U eVisitor sustavu se od 1.1. 2020. primjenjuje novi ključ raspodjele TP sukladno Zakonu o
turističkoj pristojbi. Osim što se izmijenio ključ raspodjele, uveden je novi fond „Fond za udružene turističke zajednice“.

vrh stranice